Uusia Sanomita

Learn and discuss the Finnish language with Finn's and foreigners alike
Post Reply
User avatar
Hank W.
The Motorhead
Posts: 29987
Joined: Sat Jul 06, 2002 10:00 pm
Location: Mushroom Mountain
Contact:

Uusia Sanomita

Post by Hank W. » Thu May 15, 2003 4:42 pm

Englantin Waltakunnalla on nyt sodan alku niitten Neljännesä Maailman Osasa Amerikasa asuwaisten kanssa, jotka Englantin Hallituxen ala muinan tullet owat. Amerikalaiset tahtowat, niinkuin olewat Englantin Alammaiset, nautita tawallisia wapauxiansa, joita he syyttäwät Hallituxen ruwennen wähentämään ja heiltä josakin mitasa kieltämähän.
Ja että Amerikalaiset owat asettanet itzensä senkaltaisia Esiwaltansa Asetuxia wastaan ; Niin tahtoo Hallitus heitä, niinkuin uppiniskaisia, Sota wäellä hillitä.

Englantista kirjoitetan, että Amerikasa paras Kaupunki Boston, josa Englantin suurin ja pää-sotajoukko oli, on woitettu, ja on nyt Amerikalaisten hallusa : sai kuitenkin Englantin Pää Sota-Herra Sotamiestensä kanssa lopulta wahinkoitzemata Kaupunkista lähteä ulos ja mennä mualle. Ensikasti tapahtui siinä Kaupunkisa ampumisen kautta paljo wahinkota.

Englantilaiset Amerikasa owat wapahtanet Qwebekin Kaupunkin Amerikalaisten käsistä. Englantilaiset owat myös woittanet ja ottanet Amerikalaisilta yhden Sota-Aluxen, 44. Kauppa Alusta, toisella erällä 35. ja usiamman muita Hahteja, ja myös ilman näitä wapahtanet 13. kaikenlaisilla kaluilla täytetyitä Aluxia, jotka Amerikalaiset ennen olit heiltä ottanet pois.

Wiimeisesä Elo-Kuusa owat Englantilaiset Amerikan sodasa woittanet Amerikalaisilta ison Luodon, nimeltänsä Lång-Island, joka on 106. Englantilaista penikulmaa pitkä ja 26. penikulmaa lewiä.
Amerikalaiset owat täsä tappeluxesa kadottanet 3300, se on, kolme tuhatta ja kolme sataa miestä, joista muutamat owat kuollet, muutamat kiini saadut ja muutamat haawoitetut. Fankein eli kiinisaatuin seasa owat 3. Generalia, 3. Öwerstiä, 4. Öwerst-Lutnantia, 3. Majoria, ja paitzi usiampia muita Upsereja eli Sota-Herroja, on myös 1006, se on, tuhannen ja kuusi sotamiestä saawutettuin seasa. Amerikalaisten parhampain Generalein eli Sodan Päämiesten nimet owat Washington, Putnam ja Les.

(First Finnish 'tabloid' 1776)


Cheers, Hank W.
sitting here like a lemon looking for a gin.

Uusia Sanomita

Sponsor:

Finland Forum Ad-O-Matic
 

Post Reply