Conditions of leaving job

Where to buy? Where can I find? How do I? Getting started.
Post Reply
JustLikeThat
Posts: 1
Joined: Fri Jun 08, 2012 8:19 am

Re: Conditions of leaving job

Post by JustLikeThat » Tue Feb 07, 2017 1:12 pm

Hei,

Leaving a job based on racism/sexism or any related reason is valid in the eyes of the unemployment office, but I would advise you to contact your te-advisor beforehand and explain your situation, otherwise you would have to fill a selvitys form after leaving the job before informing the unemployment office, which I would not recommend.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhak ... index.html

Päteviä syitä kieltäytyä tarjotusta työstä:
Osa-aikatyö, jossa ansiosi jäisivät pienemmäksi kuin työttömyysturvasi, kun olet kokonaan työttömänä: Kun työstä maksettava palkka ja soviteltu työttömyysetuus lasketaan yhteen ja summasta vähennetään työsuhteesta aiheutuvat kustannukset.
Työ, jossa päivittäinen työmatkasi kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin 3 tuntia tai osa-aikatyössä keskimäärin 2 tuntia. Aikaa tarkasteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenne, polkupyörän tai oman auton käyttö sekä mahdollisuus kävellä työmatka. Oman auton hankkimista ei edellytetä.
Ammattitaitosuoja: Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseesi tai työkokemukseesi perustuvaa ammattitaitoa.
Sinulle ei ole varattu kohtuullista aikaa lastenhoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vastaavien rajoitusten poistamiseen.
Työ on uskonnolliset tai omantunnon vakaumuksesi vastaista.
Työssä edellytetään työtehtäviä, jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän tavan vastaisia.
Työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka.
Työssä esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

I hope this was useful.
-Peace-Re: Conditions of leaving job

Sponsor:

Finland Forum Ad-O-Matic
 

Post Reply