Got citizenship at 26, am I obliged to do military service?

Where to buy? Where can I find? How do I? Getting started.
Post Reply
Alexx1111
Posts: 34
Joined: Sun Dec 02, 2018 9:29 pm

Got citizenship at 26, am I obliged to do military service?

Post by Alexx1111 » Fri Sep 18, 2020 9:48 pm

Hi, I am wondering whether I will have to do Finnish military service, I have read that it might be that I don't have to as I have got Finnish citizenship after 18 years old:

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:

1) kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;

2) on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai

3) on määrätty 10 §:n 2 momentin nojalla uudelleen tarkastettavaksi kutsunnassa.

Kutsunnanalainen ei ole henkilö, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä tarkastettavaksi 26 §:n mukaan.Got citizenship at 26, am I obliged to do military service?

Sponsor:

Finland Forum Ad-O-Matic
 

Y77
Posts: 207
Joined: Mon Jan 09, 2012 10:52 am

Re: Got citizenship at 26, am I obliged to do military service?

Post by Y77 » Sat Sep 19, 2020 12:35 pm

as far as I know if you get it before you are 30 you'll be draft. I also got citizenship but I was well above that age, so I wasn't worried...but I always have my fridge full of oltermanni cheese in case the russians come, apparently they love it, so I can buy my way out, better safe than sorry, as they say.


Post Reply